Vrijwilliger worden?

Bent u die vrijwilliger die wij zoeken? Museum Het Ursulinenconvent is gehuisvest in het voormalige Ursulinenklooster annex gemeentehuis in de kern Eijsden. Sinds tweeëneenhalf jaar zijn de deuren geopend voor het publiek, dat in steeds grote getalen de weg ernaartoe weet te vinden. Het museum is een particulier initiatief dat draaiende wordt gehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Een museum is nooit af. Dit museum al helemaal niet. En daarnaast organiseren wij ook diverse evenementen waarbij de hulp en inzet van vrijwilligers onontbeerlijk is. En wij blijven plannen ontwikkelen voor de toekomst. Plannen die alleen uitvoerbaar zijn als veel vrijwilliger zich ervoor willen inzetten. Wij vragen van de vrijwilligers of zij zich regelmatig, en soms ook in het weekeinde, enkele uren per week willen inzetten voor het museum.

Wat kunnen wij bieden? Geen financiële beloning. Ook geen reiskostenvergoeding. Maar wij bieden een fijne groep collega vrijwilligers die het plezierig vindt om met elkaar ervoor te zorgen dat het museum kan groeien. Wij bieden voldoening bij het bereiken van weer een mijlpaal. Wij bieden ook waardering, van elkaar en van de bezoekers. Regelmatig organiseren wij gezellige bijeenkomsten met elkaar, ook om over de voortgang te praten. Daarnaast genieten vrijwilligers een paar kleine voordeeltjes in en rondom het museum.

Museum het Ursulinenconvent zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de volgende taken:

Allround technisch werk
In het museum zijn tal van technische werkzaamheden uit te voeren.
Dit varieert van het dagelijks onderhoud aan diverse installaties, het bouwen van opstellingen in het museum, tot het aanleggen van verlichting en audiovisuele installaties.
Wij zijn op zoek naar versterking op allerlei terreinen zoals houtbewerking, elektrotechniek en ICT.
In veel gevallen wordt samengewerkt op de verschillende terreinen zodat het werk zeer afwisselend is. Eigen inbreng en creativiteit wordt zeer gewaardeerd.

Tuinaanleg en onderhoud
De museumtuin is op dit moment in ontwikkeling. Om deze tuin verder aan te leggen en te onderhouden zijn wij op zoek naar vrijwilligers die gevoel voor groen hebben.
Op dit moment zijn we bezig met de aanleg van een apothekerstuin. Een tuin waarin, naar 19e eeuws voorbeeld, geneeskrachtige planten groeien.
Daarnaast is ons voornemen om een proeftuin aan te leggen. In deze tuin kunnen bezoekers kennismaken met de gewassen die onze voorouders verbouwden.
De museumtuin heeft een oppervlakte van ca. 8000m2, we kunnen dus flink wat hulp gebruiken, zowel bij het meer grove aanlegwerk als bij het fijnere onderhoudswerk.

Baliemedewerkers
De baliemedewerkers ontvangen de gasten van het museum. Dit kunnen bezoekers zijn die informatie vragen over wat men in het museum aantreft. Maar dit zijn ook bezoekers van de museumwinkel en het VVV-servicepunt. Van de medewerkers verwachten wij een klantvriendelijke en servicegerichte houding. Wij geven de medewerkers begeleiding en instructies om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Vaak verrichten de baliemedewerkers diverse hand- en spandiensten tijdens evenementen in het museum en dragen zij er ook aan bij dat alles in het museum er piekfijn uitziet.

Rondleiders
Door de grote vraag naar groepsrondleidingen zijn wij op zoek naar mensen die willen worden opgeleid om rondleidingen te kunnen geven in het museum. Daartoe start deze winter een cursus. Deze rondleiders zijn ook van harte welkom om andere hand- en spandiensten in het museum te verrichten. Een combinatie van functies is uiteraard altijd bespreekbaar.

Archiefwerk
Alle goederen die het museum binnenkomen, hetzij in bruikleen, hetzij als schenking worden geregistreerd. Hiervoor is een systeem ontwikkeld dat goed functioneert. Voor deze afdeling zoeken wij ondersteuning. Dat mag op projectbasis, en kan bijvoorb eeld een paar weken of maanden duren. Maar langer mag ook.

Meer informatie:

Wilma Poolen-Lendemeijer, coördinator van de vrijwilligers.
Tel. 06 17584064
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.